نمایندگی های فروش آرتمن بی بی در استان مرکزی

استان : مرکزی

شهرستان : اراک

نام نمایندگی : سرزمین بچه ها بی بی سنتر

نام صاحب نمایندگی : آقای قاسمی

شماره تماس ثابت : 08644231452

آدرس : میدان بسیج ابتدای بلوار عبدالهادی

استان : مرکزی

شهرستان : ساوه

نام نمایندگی : بهار

نام صاحب نمایندگی : آقای بابایی

شماره تماس ثابت : 08642227954

آدرس : خیابان شریعتی روبروی پمپ بنزین سیادکی

استان : مرکزی

شهرستان : ساوه

نام نمایندگی : ما نی نی

نام صاحب نمایندگی : آقای فتوحی

شماره تماس همراه : 0912756609

آدرس : خیابان ولیعصر غربی نبش ولیعصر 22/1