نمایندگی های فروش آرتمن بی بی در استان آذربایجان غربی

استان : اذربایجان غربی

شهرستان : سلماس

نام نمایندگی : سوین

نام صاحب نمایندگی : آقای گودرزی

شماره تماس ثابت : 04435253282

آدرس : خیابان مدرس پاساژمادر طبقه زیرزمین پلاک24

استان : اذربایجان غربی

شهرستان : ارومیه

نام نمایندگی : به پوش

نام صاحب نمایندگی : آقای جوادی

شماره تماس ثابت : 04433381624

آدرس : شیخ تپه اول باند پایین

استان : اذربایجان غربی

شهرستان : مهاباد

نام نمایندگی : مهران

نام صاحب نمایندگی : آقای مهران

شماره تماس ثابت : 04442244898

آدرس : خیابان جمهوری بالاترازچهارراه آزادی

استان : اذربایجان غربی

شهرستان : خوی

نام نمایندگی : نی نی ست

نام صاحب نمایندگی : آقای صوفیان

شماره تماس ثابت : 04436263546

آدرس : خیابان طالقانی خیابان امیر

استان : اذربایجان غربی

شهرستان : ارومیه

نام نمایندگی : کارن

نام صاحب نمایندگی : آقای خردمند

شماره تماس ثابت : 0443337112

آدرس : شیخ تپه نبش کوی 8

استان : اذربایجان غربی

شهرستان : ارومیه

نام نمایندگی : نی نی ست

نام صاحب نمایندگی : آقای جوادی

شماره تماس ثابت : 04422452334

آدرس : خیابان امام نرسیده به 16 متری صبا