نمایندگی های فروش آرتمن بی بی در استان فارس

استان : فارس

شهرستان : شیراز

نام نمایندگی : نی نی کیلینیک

نام صاحب نمایندگی : آقای احمدی

شماره تماس ثابت : 0716331582

آدرس : معالی اباد سردوستان

استان : فارس

شهرستان : لار

نام نمایندگی : بی بی مام

نام صاحب نمایندگی : آقای بازیار

شماره تماس ثابت : 07152271031

آدرس : خور خیابان آزادگان

استان : فارس

شهرستان : آباده

نام نمایندگی : نی نی سالان

نام صاحب نمایندگی : آقای طهماسبی

شماره تماس ثابت : 07144336861

آدرس : “میدان ولیعصر رو به روی حمام صرافیان

استان : فارس

شهرستان : فیروزآباد

نام نمایندگی : قصر کودک

نام صاحب نمایندگی : آقای خادمی

شماره تماس ثابت : 07138730062

آدرس : خیابان مدرس نبش کوچه 8

استان : فارس

شهرستان : جهرم

نام نمایندگی : کودک سرا

نام صاحب نمایندگی : آقای خرسند

شماره تماس ثابت : 07154234489

آدرس : ابتدای بلوار معلم جنب تالار علامه امینی

استان : فارس

شهرستان : گراش

نام نمایندگی : قصر کودک

نام صاحب نمایندگی : آقای میرزمانی

شماره تماس ثابت : 07152448004

آدرس : ابتدای بلوار سعادت ساختمان ولایت ساختمان جاوید

استان : فارس

شهرستان : کازرون

نام نمایندگی : گل های بهشت

نام صاحب نمایندگی : آقای افتخارزاده

شماره تماس ثابت : 07142239790

آدرس : خیابان امام خمینی جنب بانک ملت مرکزی

استان : فارس

شهرستان : اوز

نام نمایندگی : سهیل

نام صاحب نمایندگی : آقای وحدانی

شماره تماس ثابت : 01752515268

آدرس : خیابان ملت پاساژ شرافت غرفه 203

استان : فارس

شهرستان : شیراز

نام نمایندگی : نی نی مامان

نام صاحب نمایندگی : آقای خسروی

شماره تماس همراه : 09360009656

آدرس : بلوار دکتر حسابی مجتمع خلیج فارس تجاری 1 پلاک 1016

استان : فارس

شهرستان : شیراز

نام نمایندگی : هاشم

نام صاحب نمایندگی : آقای خوشبخت

شماره تماس همراه : 07132226610

آدرس : خیابان توحید پاساژ شعله

استان : فارس

شهرستان : شیراز

نام نمایندگی : بیبی مام

نام صاحب نمایندگی : آقای خبازیان پور

شماره تماس همراه : 07136340224

آدرس : معالی آباد حدفاصل خیابان پزشکان دوستان صف ساختمان الوند

استان : فارس

شهرستان : شیراز

نام نمایندگی : مرسی مامان

نام صاحب نمایندگی : آقای عابدی

شماره تماس همراه : 07136665229

آدرس : میدان صنایع مجتمع خلیج فارس تجاری 1 پلاک 1081

استان : فارس

شهرستان : شیراز

نام نمایندگی : خانه کودک

نام صاحب نمایندگی : آقای سامان نیری

شماره تماس همراه : 07132336034

آدرس : خیابان فلستین تقاطع هدایت