نمایندگی های فروش آرتمن بی بی در استان قزوین

استان : قزوین

شهرستان : قزوین

نام نمایندگی : نی نی ماه

نام صاحب نمایندگی : آقای ابراهیمی

شماره تماس ثابت : 0283329514

آدرس : خیابان طالقانی، خیابان ملک آباد

استان : قزوین

شهرستان : قزوین

نام نمایندگی : نی نی گل

نام صاحب نمایندگی : آقای یزدی

شماره تماس ثابت : 0283331824

آدرس : خیابان نادری شمالی، مقابل فروشگاه تعاونی فرهنگیان

استان : قزوین

شهرستان : قزوین

نام نمایندگی : بی بی کیش

نام صاحب نمایندگی : آقای حسین پور

شماره تماس ثابت : 02833244470

آدرس : خیابان طالقانی روبروی اداره دارایی

استان : قزوین

شهرستان : قزوین

نام نمایندگی : شهر فرشتگان

نام صاحب نمایندگی : آقای چتوی

شماره تماس ثابت : 02833350184

آدرس : میدان عدل ابتدای فردوسی شمالی